Індекс реформ 224: моніторинг способу життя суб’єктів декларування та пріоритизація проєктів відновлення

Індекс реформ 224: моніторинг способу життя суб’єктів декларування та пріоритизація проєктів відновлення
До 224 випуску Індексу реформ за період з 23 жовтня по 6 листопада потрапило п’ять реформ.

Однак жодна з них не була настільки вагомою, щоб потягти значення індексу вгору. Як і у 223 випуску, значення Індексу склало +0,4 бала (з діапазону від -5 до +5). 

Графік 1. Динаміка Індексу моніторингу реформ

Графік 2. Значення Індексу моніторингу реформ та його компонентів у поточному раунді оцінювання

ПОРЯДОК МОНІТОРИНГУ СПОСОБУ ЖИТТЯ СУБ’ЄКТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ, +1 БАЛ

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ухвалило наказ із Порядком моніторингу способу життя суб’єктів декларування. Це допоможе виявленню фактів корупції через невідповідність стилю життя та витрат доходам посадовців. 

Моніторинг способу життя буде відбуватися вибірково на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, із медіа чи інших відкритих джерел.

У 2020 році НАЗК вже пробувало у «кабінетному форматі» перевіряти особливості життя декларантів без наявності затвердженого підзаконного акту про це, однак у тому ж році Конституційний суд визнав такий захід неконституційним. Отже, поява порядку є кроком вперед у запровадженні якісного моніторингу за потенційними корупціонерами. Проте документ має і недоліки. Зокрема, в ньому не визначені часові обмеження на здійснення перевірки, а також перелік обов’язкових чи допустимих дій під час моніторингу.

Інформація про проєкт «Індекс реформ», перелік експертів Індексу та база даних оцінених нормативних актів доступні за посиланням.

КОМЕНТАРІ ЕКСПЕРТІВ

Сергій Миткалик, голова правління ГО «Антикорупційний штаб»:

«Напередодні відновлення декларування (було зупинено на період березень 2023 р. – жовтень 2024 р. та відновлено 12 жовтня 2023 року згідно із законом 3384-IX – ред.) НАЗК завершувало роботу над оновленням Порядку моніторингу життя. Загалом Порядок посилив можливість виявлення НАЗК ознак корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних із корупцією.

Серед невиправлених недоліків Порядку, які було озвучено під час його громадського обговорення, залишилися такі:

● у Порядку відсутні строки моніторингу способу життя;

● процедура моніторингу не є достатньо деталізованою, що призводить до нерозуміння відмінностей між процедурами моніторингу способу життя та повної перевірки декларацій.

Тому важливо визначити строки проведення моніторингу способу життя, деталізувати процедуру задля зменшення імовірності оскарження результатів моніторингу та усунення розбіжностей між процедурою моніторингу способу життя та повної перевірки декларацій. Також доречним буде доповнити термінологію, зокрема, додавщи визначення терміну «відповідність рівня життя суб’єктів декларування», який використовується в Порядку».

Олександр Калітенко, Transparency International Україна:

«26 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило Порядок здійснення моніторингу способу життя (МСЖ) суб’єктів декларування. Нагадаємо, що до цього, з 2020 року НАЗК регулювало МСЖ необовʼязковими методичними рекомендаціями, незареєстрованими в Мінʼюсті. Тому затвердження вже обовʼязкового для співробітників НАЗК порядку заслуговує на схвалення. 

Однак порядок має і певні недоліки. Далі про них.

Він продовжує страждати через недостатню визначеність термінів у ньому. Так, дефініція “невідповідність рівня життя суб’єкта декларування” не відповідає на питання, яким чином вона встановлюється, а “спосіб життя суб’єкта декларування” — не пояснює форми поведінки декларанта, які відображають рівень його життя. Визначення терміну “надмірне втручання у право на недоторканність особистого і сімейного життя особи – дії, які виходять за межі повноважень та прав Національного агентства, передбачених статтями 11, 12 Закону України «Про запобігання корупції»” є проблемним. Оскільки повноваження та права НАЗК у вищезазначених статтях досить широкі, їх слід звузити до тих, використання яких потрібне саме у процедурі моніторингу способу життя. Бо, наприклад, внесення приписів про порушення вимог цього Закону, яке згадується як право НАЗК, явно не є легітимною метою та результатом МСЖ. А право безперешкодно входити до приміщень державних органів, юридичних осіб тощо за службовим посвідченням та мати доступ до документів є надмірним, враховуючи, що МСЖ, як і повна перевірка декларацій — це “кабінетна перевірка”, яка не передбачає виїзних “польових” візітів. Використання такого права на практиці може бути визнано судом надмірним втручанням у приватне життя.

Порядок також досі не відповідає на питання чим відрізняються два подібних види “кабінетного” фінансового контролю: моніторинг способу життя та повна перевірка декларації. Оскільки законодавчі підстави для початку МСЖ та повної перевірки досить схожі, на практиці може виникати плутанина щодо того, яку саме процедуру слід розпочинати в різних випадках. Так само повністю відсутня пріоритезація моніторингу способу життя, як це зроблено у повних перевірках, наприклад, за топкатегоріями декларантів. 

Також порядок нічого не говорить про авторозподіл моніторингів серед працівників НАЗК. Це суттєве упущення, оскільки відсутність такого автоматичного розподілу може призвести до ситуації, де конкретну категорію декларантів або навіть окремих декларантів будуть одні й ті самі люди, визначені під дією “людського фактору”, а не випадкового розподілення, що може відобразитись на результатах процедури. 

Іншою вадою порядку залишається відсутність чітких строків, протягом яких цей моніторинг проводиться. Оскільки, МСЖ – це фактично перевірка, яка має бути обмеженою в часі, а не безстроковою як той самий фінансовий моніторинг клієнтів банків. Інакше можна говорити про надмірне втручання у приватне життя особи. На противагу, щодо повної перевірки декларації встановлений граничний строк – 120 днів (+60 за наявності підстав). Наразі МСЖ є необмеженою за строками процедурою».

ПРИНЦИПИ ПРІОРИТИЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ВІДБУДОВИ, +1 БАЛ

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ухвалило наказ із рекомендаціями з пріоритизації об’єктів відбудови, оскільки цього року гроші з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії надавалися за запитами від органів центральної та місцевої влади та не оцінювалися за визначеним переліком порівнюваних критеріїв.

У наказі Міністерства є перелік індикаторів, які забезпечують оцінку доцільності проєкту з економічної, фінансової, екологічної та соціальної точок зору. Вони спираються на Секторальні пріоритети, узгоджені зі Швидкою оцінкою завданої шкоди та потреб на відновлення Світового Банку (Ukraine: Rapid Damage and Needs Assessment) та Сектори діяльності та допустимі види операцій, що вважаються універсально узгодженими з цілями Паризької угоди. 

Об’єкти, які отримали високі оцінки і за соціально-екологічним, і за фінансово-економічним індексами (індекс – це узагальнена оцінка за набором критеріїв), стануть проєктами «високого пріоритету», а ті що мають високу оцінку лише за одним індексом – «середнього пріоритету».

КОМЕНТАРІ ЕКСПЕРТІВ

Мартина Богуславець, виконавча директорка антикорупційного центру «Інститут законодавчих ідей» (ІЗІ):

«У Фонді ліквідації наслідків збройної агресії, з якого зокрема мало фінансуватись відновлення об’єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, у цьому році було акумульовано близько 62 млрд грн. Водночас у початковій редакції порядку використання коштів Фонду не було передбачено жодного положення щодо пріоритизації об’єктів, що могло спричинити виділення коштів на стадіони та басейни замість відновлення пошкоджених будинків. 

Для уникнення таких випадків громадськість (ІЗІ, коаліція RISE Ukraine) надавала рекомендації про затвердження методики пріоритизації, що було враховано Урядом у п. 2 Постанови КМУ № 323 від 11.04.2023, якою Мінінфраструктури було зобов’язано до жовтня 2023 р. затвердити Методичні рекомендації щодо пріоритизації проектів ліквідації наслідків, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

Мінінфраструктури протягом півроку розробляло відповідну Методику разом зі Світовим банком. Початкові редакції пріоритизації містили критерій рентабельності інвестицій та були орієнтовані на інфраструктурні проєкти, що було недоцільним для Фонду, з якого має фінансуватися відбудова пошкодженого житла. Після декількох обговорень із громадськістю цей критерій був виключений. 

У підсумку, наказом Мінінфраструктури № 964 від 20.10.2023 затверджено Методичні рекомендації щодо пріоритизації проектів ліквідації наслідків збройної агресії.

Головною проблемою нової пріоритизації є те, що вона має рекомендаційний характер. Це дозволяє виділяти кошти Фонду на непріоритетні проєкти, які набрали небагато балів за критеріями пріоритизації. Крім того, у прийнятому Державному бюджеті України на 2024 рік взагалі не визначено конкретну суму коштів, яку заплановано спрямувати у Фонд, що викликає питання до його функціонування у 2024 році. Таким чином, Методичні рекомендації щодо пріоритизації проектів ліквідації наслідків можуть не бути застосованими. 

Наразі робоча група при Мінінфраструктури розробляє законопроєкт про засади відновлення України, в якому, зокрема, має бути врегульовано порядок використання коштів фонду, з якого планується здійснювати відбудову. Для забезпечення ефективності механізму фінансування проєктів відбудови та цільового використання коштів фонду, спрямування коштів на дійсно першочергові та нагальні потреби, з метою уникнення розподілу коштів у ручному форматі, у законопроєкті потрібно закріпити, що кошти Фонду спрямовують виключно за результатами пріоритизації».

Графік 3. Події, що визначали значення індексу, оцінка події є сумою її оцінок за напрямками, тому вона може перевищувати +5, або бути меншою за -5

Графік 4. Значення окремих компонентів Індексу та кількість подій

Таблиця 1. Оцінки всіх подій та прогресу реформ за напрямами

Державне управління

+1,1

Закон про дерадянізацію адмінустрою

+0,8

Підготовка до нових умов оплати праці держслужбовців у 2024 році –
КМУ затвердив каталог посад

+1,0

Мінінфраструктури затвердило принципи пріоритизації проектів відбудови

+1,0

НАЗК затвердило порядок моніторингу способу життя суб’єктів декларування

+1,0

Державні фінанси

0,0

Монетарна політика

0,0

Бізнес середовище

0,0

Енергетика

0,0

Людський капітал

+1,0

Єдину інформаційну систему соціальної сфери відкрито для держорганів

+1,0

Індекс реформ призначений надавати комплексну оцінку зусиллям влади України зі впровадження економічних реформ. Індекс базується на експертних оцінках змін у регуляторному середовищі за шістьма напрямками: державне управління, державні фінанси, монетарна система, бізнес середовище, енергетика, людський капітал.

Читайте також

 • Держаудитслужба підтвердила наявність порушень у тендері, через який втрачено 1,8 млн.грн.
  Держаудитслужба підтвердила наявність порушень у тендері, через який втрачено 1,8 млн.грн.

  Державна аудиторська служба підтвердила наявність тендерних порушень, через які вже втрачено близько 1,8 млн. грн. бюджетних коштів. Антикорупційний штаб Києва вже писав про численні порушення на одному з тендерів від  Кремінської міської ради, що на Луганщині. Нагадаємо, що в жовтні 2016 року, вище згадана, Кремінська міськрада провела тендер на реконструкцію системи водопостачання. Переможцем виявилася компанія ТОВ "Домінант Траст Сервіс" із найвищою ціновою пропозицією – 3,9 млн. грн. В цей же час, на тендері брало участь ще 10 інших компаній, пропозиції яких було відхилено з різних причин: – замовник вимагав від учасників надання ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, однак рівень складності заявленого об’єкту не вимагав наявність такої ліцензії.

 • Держаудитслужба проведе перевірку реконструкції котельні
  Держаудитслужба проведе перевірку реконструкції котельні

  Чиновники у Верхньому Рогачику хотіли нажитись на реконструкції шкільної котельні. Антикорупційний штаб оскаржив закупівлю в Держаудитслужбу.   3 жовтня 2016 року КУ «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти» оголосила закупівлю «Реконструкція котельні загальноосвітньої школи, с. Первомаївка і Верхньорогачицького району Херсонської області /монтажні роботи/»  з очікуваною вартістю 1 026 268 грн. 11 жовтня 2016 року було проведено аукціон, за результатами якого перемогу отримала компанія ПП «РИК» з найдорожчою ціновою пропозицією – 1 026 267,60 грн. Слід відзначити, що пропозиція ПП «РИК» у ході аукціону залишилась незмінною. 20 жовтня замовник оприлюднив повідомлення про намір укласти договір з ПП «РИК».

 • Аудиторська служба перевірить закупівлю бензину
  Аудиторська служба перевірить закупівлю бензину

  Антикорупційний штаб виявив чергову спробу дніпропетровських чиновників «наваритися» на закупівлі бензину. Держаудислужба вже відреагувала на звернення Антикорупційного штабу. 4 жовтня 2016 року Дніпропетровське обласне комунальне підприємство «Спецавтобаза» оголосило закупівлю талонів на бензин А-95 з очікуваною вартістю 137 250 грн. 13 жовтня 2016 року було проведено аукціон, за результатами якого від учасників були отримані наступні пропозиції: ТОВ «Торговий дім «Нєфтек» - 124 363,75 грн. , ТОВ «Східна нафтогазова компанія» - 124 989 грн. та ТОВ «Пром Гарант Плюс» - 131 150 грн. Переможцем була обрана компанія із найдорожчою ціновою пропозицією -  ТОВ «Пром Гарант Плюс», яка жодного разу не понизила свою цінову пропозицію в ході аукціону. Натомість дешевші пропозиції інших компаній безпідставно було відхилено замовником.

 • Викрили схему по закупівлі шкільних вікон
  Викрили схему по закупівлі шкільних вікон

  Чиновники Печерської РДА обрали найдорожчу цінову пропозицію від компанії, яка не виконала роботи до кінця. Антикорупційний штаб вже оскаржив закупівлю. У березні 2016 року Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської РДА оголосила тендер на капітальний ремонт (заміну вікон) в школі № 134, iменi Ю. Гагарiна на вулиці Печерський узвіз, 13-а. Очікувана вартість – 1 млн. грн. Участь у тендері взяли 4 компанії з такими ціновими пропозиціями: ТОВ Промбуд-Пласт – 599 999 грн. , ТОВ «Будівельна інвестиційна компанія «Новобуд» - 600 000 грн. , ТОВ «Каскад-СД» - 627 303 грн. та ТОВ «Укрмонтажлюкс» - 949 985 грн. За дивним збігом обставин, чиновники печерської РДА визначили переможцем компанію з найвищою ціновою пропозицією – ТОВ  «Укрмонтажлюкс».

 • #едекларації сильного та незалежного з причіпом
  #едекларації сильного та незалежного з причіпом

  Рибинський Андрій Ігорович, головний державний інспектор відділу митного оформлення №2 митного посту “Столичний” Київської міської митниці ДФС має суттєву різницю між наявними активами та доходами. За 2016 рік та 4 місяці цього року заробив 80 тис грн, при цьому задекларував земельну ділянку 1587 кв м у с. Стоянка під Києвом (там купа дорогих дач і дуже дорога земля), там же - недобудований будинок на 250 кв м та причіп, при тому, що жодного атомобіля у декларації не зазначено. Андрій Ігорович також зазначив, що фактично проживає у Києві, однак не вказав жоден об'єкт нерухомості в оренді чи на іншому праві користування у Києві. У пана Рибинського сім'ї немає, тому перевести на когось стрілки буде складно. І взагалі, з наступної декларації кудись пропав недобудований будинок під Києвом.

 • Лайфак від київського прокурора як дешево купити машину
  Лайфак від київського прокурора як дешево купити машину

  Поки на травневих святах всі їли шашлички, Євген Олександрович Шаповалов, прокурор Прокуратури міста Києва, придбав собі авто Honda Accord 2008 року випуску за супер вигідною ціною - всього 149 000 грн!За нашим попереднім аналізом, ринкова ціна такої моделі авто становить щонайменше 190 341 грн, а взагалі такі автомобілі коштують більше 300 000 грн. Іншими словами - прокурор Євген купив авто із суттєвою знижкою, що є порушенням обмежень щодо отримання подарунків, бо знижка на авто теж кваліфікується як подарунок. Відповідно до Закону подарунок може бути не дорожче за 3 200 грн, а в цьому випадку маємо різницю близько 41 000 грн. Написали відповідне звернення в НАЗК. Просимо перевірити та притягнути до адміністративної відповідальності, що означає штраф та конфіскація подарунка.  .

×