Запорукою успіху антикорупційної програми є спільні зусилля та командна робота: досвід лікарні Св. Мартина

Запорукою успіху антикорупційної програми є спільні зусилля та командна робота: досвід лікарні Св. Мартина

Мукачево - це не лише прекрасна туристична мекка Закарпаття. За оцінкою Transparency International, Мукачево ввійшло до п’ятірки прозорих міст України. Серед його зразкових закладів - комунальне некомерційне підприємство “Лікарня Св. Мартина”, яке минулого року прийняло антикорупційну програму. Уповноважений з антикорупційної діяльності лікарні Станіслав Тишков розповів “Антикорупційному штабу”, що спонукало до ухвалення програми, які саме практики були впроваджені і які вже довели свою ефективність. 

 

Що підштовхнуло Лікарню Святого Мартина прийняти антикорупційну програму?

Антикорупційна програма в КНП “Лікарня Св. Мартина” була затверджена наказом керівника від 12.06.2023 року №100 після обговорення проєкту такої програми на загальних зборах трудового колективу КНП. До її прийняття спонукали кілька факторів. Перший - розвиток антикорупційної політики в нашій громаді. Так, з ініціативи Мукачівського міського голови в структурі міської ради з грудня 2020 року почав діяти Сектор з питань запобігання та виявлення корупції. Його діяльність позитивно позначилась, у першу чергу на поінформованості та обізнаності посадових осіб про антикорупційне законодавство, а відтак на запобігання виникненню корупційних явищ, вчинення посадовими особами корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень. Це забезпечило більшу прозорість діяльності органу місцевого самоврядування у всіх сферах. Така вдала практика роботи антикорупційного підрозділу була поширена на підпорядковані Мукачівській міській раді комунальні підприємства.

Другий фактор - необхідність виконання вимог положень Закону України “Про запобігання корупції”, а саме положень ст. 62. Зважаючи на чисельність працівників нашого підприємства (яка впродовж останніх трьох років коливається у діапазоні близько тисячі працівників), а також обсяги закупівель, проведених у відповідності до положень Закону України “Про публічні закупівлі”, розмір яких складав у 2022-му – більше 130, а у 2023 – більше 150 млн грн, а також зважаючи на загальну тенденцію діяльності органу місцевого самоврядування, вирішили прийняти антикорупційну програму та впровадити заходи антикорупційного комплаєнсу в діяльності КНП “Лікарня Св. Мартина”. Також у структуру КНП було додано посаду уповноваженого з антикорупційної діяльності, що має забезпечити належний розвиток та впровадження антикорупційних заходів та інструментів. У своїй діяльності уповноважений підпорядкований та підзвітний виключно директору КНП “Лікарня Св. Мартина”, а посада віднесена до категорії посад “адміністрація”. З огляду на положення антикорупційної програми, здійснення уповноваженим своїх функцій у лікарні є незалежним. Втручання у його діяльність з боку керівника лікарні, посадових осіб, працівників, представників, ділових партнерів лікарні, а також інших осіб не допускається.

Крім того, для виконання своїх функцій уповноважений має доступ, з урахуванням обмежень, встановлених законом, до документів та інформації, розпорядником яких є лікарні, які необхідні для виконання покладених на нього обов’язків; право взаємодіяти з посадовими особами та  працівниками лікарні, правоохоронними органами, Національним агентством з питань запобігання корупції.

Які саме антикорупційні практики були впроваджені?

На підприємстві було впроваджено ряд заходів і практик, спрямованих як на запобігання виникненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, так і на підвищення обізнаності працівників лікарні в антикорупційному законодавстві. Зокрема, можна виділити наступні заходи:

  • антикорупційна експертиза проєктів нормативно-правових актів (наказів) з кадрових та організаційних питань;
  • антикорупційна експертиза договорів, які укладаються з постачальниками товарів, робіт та послуг, а також договорів, за якими КНП «Лікарня Св. Мартина» є надавачем медичних послуг, договорів благодійної пожертви тощо;
  • проведення вступного інструктажу з основ антикорупційного законодавства зі всіма особами, які працевлаштовуються до КНП «Лікарня Св. Мартина». При інструктажі підписується розроблені уповноваженим Пам’ятка щодо запобігання та протидії корупції, обмежень, обов’язків та відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення у КНП «Лікарня Святого Мартина» та заповняється Анкета з метою виявлення потенційного конфлікту інтересів у посадових осіб та працівників лікарні
  • участь уповноваженого з антикорупційної діяльності у роботі комісій. Зокрема, комісії з формування потреб лікарні, яка розглядає подання керівників структурних підрозділів щодо необхідності придбання ліків, обладнання, іншого майна для забезпечення діяльності лікарні; комісії з організації оцінювання якості роботи працівників лікарні, яка розглядає питання щодо визначення рівня посадових окладів працівників згідно з системою грейдів, розміри фонду преміювання; комісії з працевлаштування в КНП «Лікарня Св. Мартина», яка розглядає документи та проводить співбесіди з особами, які виявили бажання працевлаштуватися до нашого закладу; медичної ради лікарні, яка здійснює внутрішній контроль якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування, колегіального розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, правоохоронних органів щодо оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування за конкретними випадками, а також внутрішнє виявлення на підприємстві дефектів надання меддопомоги самостійно працівниками закладу; комісій з проведення службових перевірок;
  • сприяння виявленню та врегулювання конфлікту інтересів у посадових осіб підприємства;
  • проведення навчань, тренінгів та надання персональних консультацій та роз’яснень з питань антикорупційного законодавства.

Які інструменти показали свою ефективність на практиці? Наведіть, будь ласка, приклад.

Ефективним є делегування вирішення певних питань колегіальним органам, оскільки виключається можливість прямого впливу та упередженості. Наприклад, вирішення питань кадрової політики на підприємстві є повноваженням керівника такого підприємства, однак розгляд кандидатур та проведення співбесід колегіальним органом (комісією) нівелює можливість його прямого впливу та запобігає проявам корупції через отримання неправомірної вигоди або прийняття на посади працівників в умовах іншого приватного інтересу.

 

Іншим інструментом, який ефективно сприяє дотриманню антикорупційного законодавства, є своєчасне та доступне доведення інформації до працівників через участь у спільних нарадах, проведення навчань, тренінгів, консультацій та інших взаємодій. Так, у зв’язку з  набранням 12.10.2023 рочку чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» (далі – Закон 3384-IX), законодавець значно розширив кількість осіб, які підпадають під заходи фінансового контролю, тобто суб’єктів декларування. Так, до них віднесли голів, секретарів та членів лікарсько-консультативних комісій, медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій, які при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1 частини першої цієї статті. Так, було визначено перелік працівників КНП «Лікарня Св. Мартина», на яких поширюється дія вимог розділу 7 Фінансовий контроль Закону України «Про запобігання корупції» в частині подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, доведено зазначену інформацію шляхом підписання розробленої Пам’ятки щодо порядку подання такої декларації. 

 

Також провели навчання, в ході якого було роз’яснено порядок заповнення та подання електронних декларацій по кожному розділу з одночасною демонстрацією таких дій шляхом заповнення чернетки власної декларації уповноваженого. Як результат, на підприємстві визначено 60 суб’єктів декларування, з яких всі 100% виконали вимоги фінансового контролю та подали відповідні декларації.

Разом з тим, у КНП «Лікарня Св. Мартина» ефективно реалізовано механізм врегулювання конфлікту інтересів серед працівників. Так, зважаючи на відносно невелику кількість населення нашої громади, спільна робота близьких осіб зустрічається досить часто. Крім того, медицина - сфера діяльності, яка дає можливість реально допомагати людям і для когось це не лише професія, а й покликанням, яке наслідується подекуди кількома поколіннями. Хоч законодавець не визначає прямої заборони на спільну роботу близьких осіб, адже до юридичних осіб публічного права не застосовуються положення ст. 27 Закону України «Про запобігання корупції», проте застосовується положення ст.28, якими передбачено заходи врегулювання конфлікту інтересів. Серед них - застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень. Такий захід є реальною можливістю як забезпечити належний контроль, так і зберегти провідних фахівців на підприємстві, що в умовах значного «кадрового голоду», спричиненого виїздом великої кількості фахівців за кордон, є вкрай важливим. 

Що, на Вашу думку, є запорукою успіху антикорупційної програми?

В успішній реалізації антикорупційної програми ключовою є роль керівника. Так, на кожному підприємстві, установі, закладі саме керівник визначає, в якому напрямку буде розвиватися таке підприємство/установа, яка мета та цілі ставляться перед підприємством. Це так званий принцип тону з гори - «Tone at the Top». Як закріплено у нашій антикорупційній програмі, керівник, посадові особи лікарні беруть на себе зобов’язання особистим прикладом етичної поведінки формувати у працівників лікарні нульову толерантність до корупції, що є основою ділової культури, повсякденної ділової практики та ділової репутації лікарні. Керівник бере на себе зобов’язання демонструвати лідерство та відповідальність стосовно дотримання вимог антикорупційного законодавства, забезпечення належного впровадження, ефективного функціонування, періодичного аналізу, своєчасного перегляду та удосконалення системи запобігання та протидії корупції в лікарні з метою належного реагування на корупційні ризики в діяльності та ряду інших заходів для підвищення прозорості та доброчесності.

Уповноважений у цьому випадку є тим інструментом, який сприяє реалізації завдань та вимог, спрямованих на підвищення правової культури, етичних цінностей та нульової толерантності до корупції через практичну реалізацію визначених програмою завдань та заходів.

Також при реалізації положень антикорупційної програми на підприємстві дуже важливою є побудова належної взаємодії всіх структурних підрозділів, оскільки самостійна робота завжди поступається командній в ефективності. Так, при належній взаємодії уповноваженого та юридичного відділу, служби персоналу (кадрів), відділу бухгалтерського обліку та звітності, а також інших підрозділів досягається дотримання антикорупційної політики як при підготовці організаційно-розпорядчих документів, так і при веденні договірної роботи, реалізації кадрової політики та ефективне використання фінансових та матеріальних ресурсів.

Не останню роль в успішній реалізації антикорупційної програми відіграє взаємодія уповноваженого з працівниками підприємства. Така посадова особа не повинна сприйматись колективом підприємства як ворог або ж «каральний орган». Пошук та обговорення проблемних питань, пошук правильних та законних шляхів їх вирішення, роз’яснення положень законодавства та врегулювання процесів повинні відбуватись у доступній формі та створювати сприятливі умови роботи. Співпраця з уповноваженим повинна призводити до усвідомлення цінності формування у працівників позитивного іміджу, відкритості та доброчесності. 

Підсумовуючи все сказане, зазначу: запорукою успіху антикорупційної програми є спільні зусилля та командна робота керівника, уповноваженого та всіх працівників, які є частинами одного складного механізму, і лише належне функціонування кожного приведе до очікуваного позитивного результату.

 
×